19 August 2008


Simulació de vistes des de la càmera de Harvey Keitel i la seva col·lecció de fotografies. Fotomuntatges digitals realitzats manipulant fotogrames de la pel·lícula "Smoke" de Wayne Wang. Autor: Pisu.

No comments: