22 November 2006

Grotesk family


Familia dels anys 50 disfrutant dels primers televisors.
Il·lustració pedagògica per a llibre de text...

1 comment:

Marineta said...

Aquest m'encanta!
reconec que estic impresionada, hi han un parell que no havia vist i m'agraden bastant, bastant...
fins i tot estic pensant en deixar que em tornis a dibuixar.
Pel meu aniversari vull un pisupaint.