15 January 2007

L'Humanisme de Prometeu


Il·lustració 3/5.

Al meu entendre, el que realment diferencia el Prometeu d'altres mites, allò que el fa únic, és l'acte de solidaritat del Tità, l'acceptació del càstig com el preu a pagar per la seva coherència i el seu humanisme. Prometeu representa la llibertat humana enfrontada amb orgull contra el seu destí.

No comments: