03 July 2007

El Logo


Aquestes tres imatges sintetitzen el procés de treball que he seguit en la creació de personatges. En aquest cas he partit d'una imatge medieval del "Diccionario de símbolos" de Juan Eduardo Cirlot.
La imatge inicial s'ha anat simplificant buscant allò essencial, sempre tenint en compte els punt per on traspassaria la llum. En aquest cas, potser sense buscar-ho, vaig trobar el logo de l'espectacle.

No comments: