17 April 2008


La mare mou el braç i les cartes com si portés un ventall, i deixa entreveure una rialla de maníaca. L’ocell es mou tranquil dins la gàbia.

No comments: