16 April 2008


Per culpa de les imatges de la televisió i l’efecte dels rajos, el protagonista entra en una fase delirant. La pantalla escup dos ocells estranys que el persegueixen pel corredor.

No comments: