16 April 2008


Se sent pertorbat per la fragància i la delicades de les nimfes. Elles volen jugar i en veure el Sàtir corren espantades, però les domina un sensació contradictòria d’atracció i fàstic vers aquesta bèstia semi humana.

No comments: