19 August 2008

Harvey Keitel


Harvey Keitel fotografiant dia a dia la seva cantonada del barri de Brooklyn. Il·lustració per a llibre d'artista sobre la pel·lícula "Smoke" de Wayne Wang.
Autor: Pisu

No comments: