03 July 2007

El picapedrer


Aquest personatge és el picapedrer i és el protagonista de la segona història. Calia dotar-lo d'una articulació, i la seva expressió havia de ser reflexiva.
El tractament de les ombres en general és bastant naturalista i tota la creació de personatges i escenografia, les he anat construint i digitalitzant a partir de dibuixos propis i una extensa amalgama d'imatges i documentació prèvia.

No comments: