17 April 2008

El poder de la música


L’ocell embogeix frenètic i comença a voletejar cada vegada més fort dins la seva presó. Finalment trenca les reixes i s’escapa.

No comments: